Mei Washio bị sếp của mình tra khảo và tống tình khi đi công tác